Rolą lokalnego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich
jest dbanie o zrównoważony rozwój rynku mieszkaniowego w Krakowie. Do naszych zadań należą:

Ikona celu

Dbałość o poprawianie standardów rynku mieszkaniowego

Ikona celu

Konsultowanie planów rozwojowych Urzędu Miasta Krakowa

Ikona celu

Dbanie o transparentność
i przejrzystość procedur deweloperskich

Ikona celu

Uzupełnianie tkanki miejskiej niezbędnej dla potrzeb mieszkańców nowoczesnego miasta

Ikona celu

Informowanie o nowych inwestycjach

Ikona celu

Przestrzeganie wysokich standardów obsługi klienta oraz Kodeksu Dobrych Praktyk
i Katalogu Zasad Umowy Deweloperskie

Ikona celu

Prowadzenia dialogu z klientem

Ikona celu

Poprawianie standardów jakości miejskiej tkanki mieszkaniowej

Ikona celu

Pozostawanie w stałych relacjach z mediami, które mają ułatwić klientom dostęp do informacji wprost od deweloperów

Ikona celu

Bliska i transparentna współpraca z miastem i innymi interesariuszami rynku mieszkaniowego

Członkowie